Trakaste zavjese

Izrada prema željenim dimenzijama
Montaža na strop ili na zid (uz dodatne konzole)
Traka širine 127 mm
Komanda za zakretanje i skupljanje traka
Aluminijumska karniša, bijelo plastificirana
Mogućnost izmjene dotrajalih traka
 • 030 030
 • 051 051
 • 065 065
 • A-030 A-030
 • A-060 A-060
 • F-000 F-000
 • F-006 F-006
 • F-021 F-021
 • F-051 F-051
 • F-072 F-072
 • F-112 F-112
 • L-001 L-001
 • L-002 L-002
 • L-013 L-013
 • L-131 L-131
 • L-151 L-151
 • P-001 P-001
 • P-003 P-003
 • P-005 P-005
 • P-029 P-029
 • P-032 P-032
 • P-058 P-058
 • P-066 P-066
 • P-072 P-072
 • P-073 P-073
 • P-111 P-111
 • P-117 P-117
 • P-124 P-124
 • P-153 P-153
 • R-030 R-030
 • R-060 R-060

U cilju što preciznijeg odgovora na Vaš upit, obavezno ispunite sva polja.